toimintaperiaatteemme

Toimintaperiaatteemme

Teemme työmme arvopohjaisesti ja osallistavasti kolmen tärkeän periaatteen voimin; voimaannuttaminenkannustaminen ja osallistaminen.

Voimaannuttamme nuoret huomaamaan omat lähtökohtaiset vahvuutensa ja mahdollistamme onnistumisen tunteen kautta omien taitojen hallitsemista tulevaisuutensa rakentamiseksi. Itsevarmuuden kehittyessä kannustamme nuoria uskomaan mahdollisuuksiinsa ja pääsemään eroon uhrimentaliteetista – jokainen on oman elämänsä seppä.

Kun nuori on valmis kantamaan vastuun itsestään osallistamme hänet kantamaan kortensa kekoon myös yhteisönsä eteen ja laajemmin vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Rauhallinen yhteiselo ja moninaisuuden hyödyntäminen paremman suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi on tärkein tavoitteemme.

Arvot

Luovuus
Jumalallisuus
Erinomaisuus
Yhtenäisyys
Suvaitsevaisuus