Meistä

Toimintaperiaatteemme

Teemme työmme arvopohjaisesti ja osallistavasti kolmen tärkeän periaatteen voimin; voimaannuttaminenkannustaminen ja osallistaminen.

Voimaannuttamme nuoret huomaamaan omat lähtökohtaiset vahvuutensa ja mahdollistamme onnistumisen tunteen kautta omien taitojen hallitsemista tulevaisuutensa rakentamiseksi. Itsevarmuuden kehittyessä kannustamme nuoria uskomaan mahdollisuuksiinsa ja pääsemään eroon uhrimentaliteetista – jokainen on oman elämänsä seppä.

Kun nuori on valmis kantamaan vastuun itsestään osallistamme hänet kantamaan kortensa kekoon myös yhteisönsä eteen ja laajemmin vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Rauhallinen yhteiselo ja moninaisuuden hyödyntäminen paremman suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi on tärkein tavoitteemme.

Visio

Uskomme, että nuori osallistuu ja ottaa vastuun omasta ja yhteiskunnan tulevaisuudesta parhaiten, kun hän tavoittelee onnistumista itse lähtökohdistaan ponnistaen, omien arvojensa pohjalta.

Nuorten Muslimien Foorumi tarjoaa musliminuorille mahdollisuuden kasvaa ja rakentaa identiteettiään kirjavan kulttuuritaustan omaavana ja yhteisöään hyödyttävänä ja edistävänä suomalaisena muslimina.

NMF tarjoaa musliminuorille mahdollisuuden oppia ja harjoittaa uskontonsa periaatteita ja kulttuurinsa tapoja, vetäytymättä erilliseksi ryhmäksi, vaan toimien aktiivisena ja vaikuttavana jäsenenä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Historia

Nuorten muslimien foorumi on tulos tarpeesta, joka nousi esille Suomessa 2000- luvun alkupuolella, kun ensimmäisen sukupolven muslimi maahanmuuttajat tulivat ikään, jossa he siirtyivät lapsuudesta nuoruuteen ja kohti itsenäistymistään. Nuorille syntyi tarve foorumille, joissa he voivat suomalaisina muslimeina toteuttaa itseään, keskustella arkipäiväisistä kokemuksistaan ja etsiä ratkaisuja erilaisille haasteilleen, samalla rakentaen suomalaista muslimi identiteettiään.

Idea NMF ry:n perustamisesta syntyi Turussa 2003 kunnianhimoisin tavoittein tuottaa palveluja Islamilaisessa viitekehyksessä Suomen elämään soveltuvasti nuorilta nuorille. Idea oli kunnianhimoinen, koska NMF ry:n kaltaista järjestöä ei ollut Suomessa, joten NMF:n perustajajäsenten oli aurattava tiensä ja löydettävä paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

NMF on käynyt läpi sen ajan jälkeen lukuisia vaiheita. Perustusvaihe oli kieltämättä haastavin erityisesti koska Suomessa ei koskaan ole ollut järjestöä, joka toimi islamilaisin periaattein palvellen suomalaisia nuoria muslimeja. Me uskomme, että nuoriso on yhteisön tärkein ryhmä, puhumattakaan nuorisoryhmästä, joka etsi itseään ja identiteettiään uudessa kotimaassaan.

Missio

Tarkoituksensa toteuttamiseksi tapahtumaluontoisesti NMF järjestää leirejä, retkiä, koulutuksia, seminaareja, juhlia, teemailtoja ja kulttuuritapahtumia. NMF ry järjestää säännöllisesti toimintakaupungeissaan viikoittaisia kerhoaktiviteetteja, peli- ja viihdeiltoja ja keskustelutilaisuuksia.

NMF tarjoaa tien, jossa nuoret voivat yhdistää rikkaat kulttuuritaustansa rikkaaseen suomalaiseen kulttuuriin, jossa he voivat soveltaa uskontonsa oppeja ja käytäntöjä elämässään parhaalla tavalla; keskitien islamia noudattamalla.

NMF on järjestö, joka vastaa moni-identiteettisyyden ja monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin musliminuorten jokapäiväisessä elämässä Suomessa.