Missio ja visio

Missio

Yhteisen tulevaisuuden saavuttamiseksi tuomme nuoret yhteen, kehitämme heidän osaamista ja olemme monipuolisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Visio

Toimia musliminuorten äänenä Suomessa voimaannuttamalla, kannustamalla ja osallistamalla yhteisen tulevaisuuden puolesta.