MUVENNA

Rinnalla kulkija muutoksessa

Maahanmuuttaja- ja musliminuorten osallisuuden edistäminen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.

Kenelle ja miten?

Muvenna palvelee Turun alueella asuvia 16-19 vuotiaita maahanmuuttaja- ja musliminuoria, joita väkivaltainen ekstremismin ilmiö on koskettanut tai ovat riskissä radikalisoitua. Hanke tekee tiivistä ja moniammatillista yhteistyötä eri viranomaisten, kulttuuri- ja uskonnollisten yhteisöjen ja nuorisoyhdistysten kanssa.

Asiakkaille tarjotaan luottamuksellista, vapaaehtoista ja matalankynnyksistä tukea käytännön asioissa, sekä keskusteluapua. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella toiminta räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin yksilöohjauksena ja ryhmätoimintana.


Esimerkkejä Muvennan toiminnan sisällöstä:
· Arjen taitojen ja elämänhallinnan kehittäminen
· Työ- ja opiskelupaikan löytäminen
· Harrastustoimintaan ohjaaminen
· Keskusteluapua väkivallan ja ekstremismin käsittelyssä
· Verkostotyötä ja palveluohjausta
Työn sisältöjä ohjaavat ensikädessä asiakkaiden omat tarpeet ja toiveet sekä heidän parissa työskentelevien ammattilaisten näkemykset.

Vanhemmille:
Tarjoamme vanhemmille erilaisia tukitoimia heidän jaksamisensa tukemiseksi, sekä lasten ja vanhempien suhteen vahvistamiseksi.

Ammattilaisille ja sidosryhmille:
Tuotamme kohderyhmästä uutta tietoa ja tarjoamme konsultointia ja koulutuksia mm. väkivaltaisen ekstremismin ehkäisytyöstä sekä kulttuurisensitiivisestä työstä. Koulutukset viranomaisille, nuorisojärjestöille ja yhteisölle toteutamme yksin tai yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa, teemasta ja laajuudesta riippuen.